آرام در گوشه ای

ساخت وبلاگ
چکیده : دیدم صدا دوتاشون نمی یاد صدا زدم سروین، نوژین سروین بگو بله دیدم سروین از گوشه پذیرایی اومد و انگشت ... با عنوان : آرام در گوشه ای بخوانید :
دیدم صدا دوتاشون نمی یاد

صدا زدم سروین، نوژین

سروین بگو بله

دیدم سروین از گوشه پذیرایی اومد و انگشت سبابه شو نشون میده و میگه ای ای

دیدم پی پیه

باباشونو بلند صدا زدم و گفتم بیا کمکککککک

بله

دیدم نوژین خانوم گوشه اتاق نشسته ن و شلوارشونو تا زانو کشیدن پایین و پوشک پی پی کرده رو باز کردن و دوتایی مشغول انگشت زدنن

...
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : چهارشنبه 24 آبان 1396 ساعت: 16:16